Vochtigheidsgraad in huis

De hoeveelheid vocht die in de lucht aanwezig is, is van invloed op het leefklimaat. Voor een gezonde leefomgeving, is het belangrijk dat het vochtgehalte in huis niet te hoog of te laag is. Zowel te vochtige als te droge lucht kunnen namelijk gezondheidsproblemen en materiële schade veroorzaken. De ideale vochtigheidsgraad ligt tussen de 40 en 60%. Er zijn verschillende maatregelen die jij kunt nemen, om een gezonde luchtvochtigheid in huis te creëren.

Wat betekent vochtigheidsgraad?

Met de vochtigheidsgraad wordt de waterdamp bedoeld die in een bepaalde hoeveelheid lucht aanwezig is. Warme lucht kan een groter percentage vocht bevatten dan koude lucht. De vochtigheidsgraad is dan ook afhankelijk van de temperatuur en de luchtdruk. Wanneer wordt gesproken over het vochtgehalte in een woning, wordt hiermee vrijwel altijd de relatieve luchtvochtigheid bedoeld. In dit geval is de vochtigheidsgraad dan ook een percentage, dat de verhouding aangeeft tussen de hoeveelheid waterdamp die de lucht bevat en de maximale hoeveelheid damp die de lucht kan bevatten. Wanneer de vochtigheidsgraad in een ruimte 100% is, is de lucht volledig verzadigd met water. De waterdamp die in de lucht aanwezig is, zal zich dan omzetten in druppels, die bijvoorbeeld neerslaan op de ramen en muren in huis.

Vochtigheidsgraad in huis meten

De vochtigheidsgraad kan eenvoudig worden bepaald met behulp van een hygrometer. Dit instrument meet de relatieve luchtvochtigheid in huis. Op de vochtmeter kun je eenvoudig aflezen of de vochtigheidsgraad op een gezond niveau ligt. Er zijn verschillende soorten hygrometers. Naast analoge en digitale varianten, bevatten ook weerstations vaak een ingebouwde luchtvochtigheidsmeter.

Goede vochtigheid voor in huis

Om een gezond leefklimaat te creëren is het belangrijk dat de vochtigheidsgraad tussen de 40 en 60% ligt. Een te hoge of te lage luchtvochtigheid kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarnaast is het voor een optimaal binnenklimaat belangrijk om de lucht in huis regelmatig te verversen. Bij gebrek aan ventilatie kan het percentage CO2 in de lucht stijgen. Wanneer het CO2-gehalte oploopt, gaat de luchtkwaliteit in huis achteruit. Ook dit kan uiteindelijk leiden tot gezondheidsklachten. Naast een hygrometer, kan ook een CO2-meter duidelijkheid geven over de kwaliteit van de lucht in huis.

Te hoge luchtvochtigheid

Wanneer de relatieve luchtvochtigheid meer dan 60% is, is er sprake van een te hoge vochtigheidsgraad. De aanwezige hoeveelheid waterdamp in de lucht is dan zodanig hoog, dat dit mogelijk schadelijke gevolgen heeft. Er zijn verschillende methodes om de luchtvochtigheid terug te brengen naar een gezond niveau. Om het probleem effectief aan te pakken, is het echter belangrijk de precieze oorzaak te achterhalen.

Oorzaken te hoge luchtvochtigheid

Een hoge vochtigheidsgraad in huis kan het gevolg zijn van een van de volgende vochtproblemen:

  • Opstijgend vocht: Bij gebrek aan een functionerende waterkering, kan grond- of lekwater eenvoudig in aanraking komen met het metselwerk van een woning. Het vocht trekt vervolgens op in de muren van het huis, waar het vooral aan de onderzijde van de muren vochtschade kan veroorzaken. Het aanwezige vocht in de muren zal ook de vochtigheidsgraad doen stijgen.
  • Doorslaand vocht: Een poreuze of verouderde buitenmuur is niet altijd bestand tegen hevige neerslag. Wanneer het vocht doorslaat naar de binnenmuren van een woning, heb je te maken met een vochtprobleem dat voor veel schade kan zorgen. In dit geval beperkt de vochtschade zich niet slechts tot de onderzijde van de muren. Ook dit vochtprobleem kan een te hoge luchtvochtigheid in huis veroorzaken.
  • Onvoldoende ventilatie: Tijdens de dagelijkse activiteiten in huis, komt er veel vocht vrij. De waterdamp die tijdens het douchen, koken en zelfs slapen ontstaat, moet naar buiten worden afgevoerd. Wanneer het woonvocht niet zijn weg naar buiten vindt, zal de waterdamp in de lucht condenseren. De condens zal neerslaan op de ramen en in de muren en meubels trekken. Bij gebrek aan ventilatie zal het condensatievocht al snel leiden tot een te hoge luchtvochtigheid en een ongezond leefklimaat.
  • check
    Lekkage: Lekkage zijn veel voorkomende vochtproblemen, die niet altijd makkelijk op te sporen zijn. Vaak wordt een lek - aan bijvoorbeeld een waterleiding, afvoerbuis of schoorsteen - pas laat ontdekt, waardoor er al veel vochtschade is ontstaan. Naast de materiële schade kan ook een lekkage een hoge luchtvochtigheid in huis veroorzaken.

Gevolgen te hoge luchtvochtigheid

Als de vochtigheidsgraad in huis hoger is dan 60%, kan dit gevolgen hebben voor zowel de woning, als de gezondheid van de bewoners. Vochtplekken, schimmelvorming, afbladderend pleister en ongedierte zijn een greep uit de mogelijke gevolgen van een te hoge luchtvochtigheid. Tevens kunnen door de grote hoeveelheid vocht houten vloeren, meubels of kozijnen gaan rotten.

Een te hoog vochtgehalte kan tevens reuma- en astmaklachten verergeren. Ook allergieën, luchtwegklachten en hoofdpijn kunnen het gevolg zijn van een vochtprobleem. Omdat schimmel goed gedijt in een vochtige omgeving, zullen zich al snel schimmelsporen in de lucht bevinden. Deze sporen kunnen bij inademing behoorlijk wat gezondheidsklachten teweegbrengen. Vooral voor ouderen, kinderen en mensen met een lage weerstand is het van groot belang de luchtvochtigheid terug te brengen naar een gezond niveau.

Te lage luchtvochtigheid

Er is sprake van een te laag vochtgehalte wanneer de relatieve vochtigheid minder dan 40% is. Ook wanneer er te weinig waterdamp in de lucht aanwezig is, kan dit zowel het materiaal als de gezondheid aantasten. Een te lage luchtvochtigheid is een probleem dat vooral tijdens de wintermaanden voorkomt.

Oorzaken te lage luchtvochtigheid

Tijdens de koude maanden wordt er vaak veel gestookt in huis. De waterdamp die de lucht maximaal kan bevatten stijgt, waardoor de relatieve luchtvochtigheid zal dalen. Daarnaast wordt er in de winter ook minder geventileerd. De koude lucht die wel wordt aangevoerd bevat vaak weinig waterdamp. Uiteindelijk zal het vochtgehalte dalen en wordt de lucht in huis een stuk droger.

Gevolgen te lage luchtvochtigheid

De droge lucht in huis zorgt ervoor dat er veel stof vrij komt. Ook zullen de longen minder zuurstof opnemen uit de droge lucht die wordt ingeademd. Vaak leidt een te lage relatieve luchtvochtigheid dan ook tot ademhalingsproblemen en irritaties aan zowel de luchtwegen als ogen. Ook een droge huid en hoofdpijnklachten zijn mogelijke gevolgen van de droge lucht in huis. Tenslotte kan een te laag vochtgehalte, evenals een te hoge luchtvochtigheid, astmaklachten verergeren.

Oplossingen voor ideale luchtvochtigheid in huis

Er zijn verschillende manieren waarop je de luchtvochtigheid in huis terug kunt brengen naar een gezond niveau. Zo zijn er zowel luchtontvochtigers als luchtbevochtigers die de vochtigheidsgraad omlaag dan wel omhoog kunnen brengen. Ook een bakje water aan de verwarming of het openlaten van de badkamerdeur tijdens het douchen, zijn methodes die kunnen helpen bij het bevochtigen van de droge lucht in huis.

Voor een gezond binnenklimaat is het echter van groot belang dat er voldoende wordt geventileerd. Naast het verlagen van een te hoge luchtvochtigheid, zorgt ventilatie ook voor de toevoer van verse lucht. Deze lucht bevat niet alleen meer zuurstof maar zorgt ook voor een vermindering van fijnstof en schimmel.

Bij goed geïsoleerde woningen is natuurlijke ventilatie (A) vaak niet voldoende om een optimaal leefklimaat te creëren. Er zijn dan ook verschillende mechanische ventilatiesystemen die de luchtvochtigheid in huis naar een gezond niveau kunnen brengen.

  • Ventilatiesysteem B: Bij ventilatiesysteem B vindt de afvoer van gebruikte lucht nog steeds op natuurlijke wijze plaatst; bijvoorbeeld door het openlaten van ramen en deuren of door ventilatieroosters die in de muren zijn geplaatst. De aanvoer van verse lucht gebeurt echter mechanisch, door middel van ventilatoren. Zo wordt de lucht in de woning het hele jaar door ververst, wat een gezond binnenklimaat ten goede komt. Omdat bij dit systeem de afvoer van de lucht op natuurlijke wijze plaatsvindt, gaat er vaak wel veel warmte verloren.
  • Ventilatiesysteem C: De lucht in huis wordt bij systeem C juist mechanisch afgevoerd, terwijl de toevoer van lucht natuurlijk plaatsvindt. Met behulp van een ventilator wordt de gebruikte lucht in huis afgevoerd naar buiten. Vaak wordt dit ventilatiesysteem geplaatst in vochtige ruimtes, zoals de badkamer of keuken. De aanvoer van verse lucht vindt veelal plaats via luchtroosters in de muren of ramen. Hoewel dit systeem zeker van pas komt bij het in stand houden van de ideale luchtvochtigheid, kan er ook hierbij flink wat warmte verloren gaan.
  • Ventilatiesysteem D: Het meest completen ventilatiesysteem wordt ook wel balansventilatie genoemd. Hierbij vindt zowel de aan- als afvoer van lucht op mechanische wijze plaats. Dit systeem zorgt voor een optimale ventilatie van alle ruimtes in een woning. De warmte van de afgevoerde lucht wordt teven gebruikt om de verse lucht die wordt aangevoerd op te warmen. Dit maakt balansventilatie een efficiënt en energiezuinig systeem om de luchtvochtigheid in huis te reguleren.

Vergelijk GRATIS offertes

Vergelijk GRATIS en vrijblijvend verschillende offertes voor vochtbestrijding. Zo bespaar je tot wel 40% !

Ontvang GRATIS offertes