• You are here:
 • Home »

Subsidies en premies vochtbestrijding in België en Nederland in 2024

Het bestrijden van een vochtprobleem is in de meeste gevallen geen goedkope klus. Gemiddeld gezien ben je voor vochtbestrijding al snel een paar duizend euro kwijt. Vooral wanneer het arbeidsintensieve werkzaamheden betreft, zoals het onderkappen van muren, kan het flink in de kosten lopen. Het inhuren van een professioneel bedrijf geeft echter de garantie dat het vochtprobleem definitief verleden tijd is. In enkele gevallen kunnen ook preventieve maatregelen genomen worden om vochtschade te voorkomen. Dit kan voordelen opleveren voor zowel de waarde van de woning, als de energierekening.

Wanneer je in jouw woning last hebt van vochtproblemen, kan je in aanmerking komen voor premies en/of subsidies. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden, kun je tot wel 30% van de totale kosten vergoed krijgen. Met welke voorwaarden moet je rekening houden wanneer je een premie gaat aanvragen? En welke werkzaamheden worden er nou precies vergoed?

België: Renovatiepremie

De renovatiepremie is een Vlaamse premie gericht op renovatiewerkzaamheden. Het betreft het renoveren van (een deel van een) woning of het ombouwen van een gebouw tot een woning.

1. Voorwaarden

Er zijn verschillende vochtbestrijding methodes die in aanmerking komen voor de renovatiepremie. Voordat je deze premie aanvraagt, is het echter belangrijk te controleren of zowel jij - de bewoner of verhuurder - als de woning aan de volgende voorwaarden voldoet.

Woning
Voor de woning gelden de volgende regels:

 • De woning of het gebouw is minstens 30 jaar oud.
 • De woning of het gebouw ligt in het Vlaamse Gewest.
 • De woning waarvoor de premie wordt aangevraagd, moet ook het officiële adres zijn van de bewoner/aanvrager. Hij/Zij moet op het moment van aanvraag meerderjarig zijn.
 • Het gebouw of de woning betreft hoofdzakelijk de huisvesting voor alleenstaanden of gezinnen. Studentenkamers maken geen aanspraak op deze premie.

Inkomen
De premie is inkomensafhankelijk. Het inkomen van alle meerderjarige bewoners moet voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Alleen de meerderjarige kinderen van de bewoners zelf worden niet meegerekend. Om kans te maken op een vergoeding, mag het inkomen niet meer zijn dan:

 • €42.890,- voor alleenstaanden
 • €61.270,- voor alleenstaande met 1 persoon ten laste (per persoon ten laste wordt het bedrag met €3.440,- verhoogd)
 • €61.270,- voor samenwonende (gehuwde) koppels (per persoon ten laste wordt het bedrag met €3.440,- verhoogd)

Eigendom
Vanaf 3 jaar voor de premieaanvraag mag zowel de bewoner als zijn/haar partner geen extra huizen in het bezit hebben. Hiertoe behoren ook kamerwoningen en studentenkamers. Er zijn echter enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer een andere woning in het bezit onbewoonbaar is verklaard.

Facturen
Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de facturen die mogen worden ingediend.

 • De facturen mogen bij de aanvraag niet meer dan 2 jaar oud zijn.
 • Zowel de uitgevoerde werkzaamheden als de materiaalkosten kunnen ingediend worden.
 • Per aanvraag kun je facturen indienen in maximaal 2 van de 4 categorieën. Deze facturen moeten per categorie minstens €2.500,- (excl. BTW) bedragen. We maken onderscheid tussen de volgende categorieën:
 1. Structuur
 2. Dakwerken
 3. Buitenschrijnwerk
 4. Technische installatie

Verhuurder vs bewoner

De renovatiepremie is aan te vragen door zowel verhuurders als bewoners. Als verhuurder is het belangrijk dat, op de aanvraagdatum van de premie, de woning voor ten minste 9 jaar verhuurd is aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). In dit geval is de premie niet inkomensafhankelijk en geldt er ook geen eigendomsvoorwaarde. Een verhuurder mag de premie in de laatste 3 jaar van het huurcontract echter niet meer aanvragen.

Ook bij de aanvraagprocedure zijn er enkele verschillen tussen de voorwaarden waar de verhuurder en de bewoner aan moeten voldoen.

2. Wat komt in aanmerking?

Niet alle methodes om vocht aan te pakken komen in aanmerking voor een renovatiepremie. Veel van deze werkzaamheden die aanspraak maken op een vergoeding, vallen onder de eerste categorie: structuur.

Onder de structurele elementen van een woning, verstaan we onder andere de fundering, de draagvloeren en de muren. Vochtbestrijdingswerken die onder deze categorie vallen, zijn onder andere:

 • Bestrijding van opstijgend vocht. Hierbij kun je denken aan muren onderkappen of muren injecteren
 • Behandelen van de muren tegen huiszwam
 • Kelder waterdicht maken
 • Behandelen of vervangen van houten draagvloeren
 • Nieuwe gevelbekleding of herstel aan de gevel. Ook voegen die opnieuw gevuld worden en gevelreiniging kunnen in aanmerking komen voor de renovatiepremie
 • Behandelingen tegen doorslaand vocht, zoals het impregneren van de gevel
 • Muren voorzien van kalkbepleistering

3. Premieaanvraag

Nadat alle vochtbestrijdingswerken zijn uitgevoerd, kan de renovatiepremie aangevraagd worden. Je kunt per aanvraag in maximaal 2 categorieën facturen indienen. Dit mogen niet dezelfde categorieën zijn. In 10 jaar tijd kun je 2 keer deze premie aanvragen. De 2de premie is aan te vragen vanaf minimaal 1 jaar, tot maximaal 2 jaar na de eerste aanvraag.

Als verhuurder gelden in principe dezelfde regels als voor de bewoners van een woning of gebouw. Als verhuurder mag je echter facturen indienen voor 4 categorieën tegelijk. Je kunt dan uiteraard geen 2de aanvraag meer doen. Ook kan de renovatiepremie niet aangevraagd worden in de laatste 3 jaar van het huurcontract.

België: Verbeteringspremie

De Vlaamse verbeteringspremie is gericht op het aanpassen en/of het verbeteren van een woning, zodat deze aan de kwaliteitsnormen voldoet. De premie is vaak gericht op werkzaamheden die de gevolgen van overbewoning verhelpen. Ook deze premie is aan te vragen door zowel bewoners als verhuurders. De verbeteringspremie is vooral gericht op mensen met een laag inkomen.

1. Voorwaarden

Woning

 • De woning of het gebouw ligt in het Vlaamse Gewest.
 • De woning is minstens 25 jaar oud. Wanneer het een verbouwing betreft om overbewoning op te lossen, kan er een uitzondering worden gemaakt.
 • De woning waarvoor de premie wordt aangevraagd, is de officiële verblijfplaats van de bewoner/aanvrager.

Inkomen
De voorwaarden gelden voor het inkomen van het 3e jaar voorafgaand aan de aanvraag. 

 • Het belastbaar inkomen van het gezin mag niet meer bedragen dan €30.640,- (per persoon ten laste wordt het bedrag met €1.600,- verhoogd)
 • Het belastbaar inkomen van de verhuurder - alleenstaand, gehuwd of samenwonend - mag niet meer bedragen dan €61.270,- (het bedrag wordt niet verhoogd voor extra personen ten laste)

Facturen
De premie wordt berekend aan de hand van de ingediende facturen van de verrichte werkzaamheden. Bij het indienen van de facturen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 

 • De facturen moeten op naam van de bewoner of verhuurder staan.
 • De ingediende facturen mogen op de dag van aanvraag niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • Er zijn verschillende onderdelen die in aanmerking komen voor een verbeteringspremie. Per onderdeel wordt een vast premiebedrag verstrekt. Het is belangrijk om voor de specifieke categorie facturen in te dienen die minstens twee keer het totale premiebedrag bedragen.

2. Wat komt in aanmerking?

De verbeteringspremie is onderverdeeld in verschillende werken. In totaal zijn er 8 verschillende categorieën, die ieder een specifiek premiebedrag toegekend hebben gekregen. Zo is de premie voor dakwerken €1.250,- en kun je voor het plaatsen van rookmelders tot €500,- terugkrijgen. De vierde categorie betreft het ‘behandelen van optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren’. De vergoeding voor deze werkzaamheden is €750,-. Onder deze noemer vallen onder meer de volgende verbeteringswerkzaamheden:

 • Het onderkappen van de muren.
 • Plaatsen van een (nieuwe) waterkerende laag.
 • Muurinjectie of -diffusie met hydrofobe middelen.
 • Herstelling van muurvoeten als gevolg van bovengenoemde werkzaamheden.

De derde categorie, betreffende gevelwerkzaamheden, valt misschien niet direct onder de noemer ´vochtbestrijding´. Toch behoren hiertoe ook werken die de gevolgen van een vochtprobleem onder handen nemen. Zo kan bij het aanbrengen van gevelbekleding of -isolatie tot €1500,- vergoed worden. Ook het vernieuwen van voegwerk valt onder deze categorie verbeteringswerken. Dit kan bijdragen aan het voorkomen of verhelpen van regendoorslag.

3. Premieaanvraag

In 10 jaar tijd mag je 3 keer een verbeteringspremie aanvragen. Dit moeten aanvragen zijn die allemaal in een verschillende categorie vallen. Je kunt dus geen tweemaal een factuur indienen voor dakwerken. De verbeteringspremie voor verhuurders kent in principe dezelfde voorwaarden. De laatste 2 jaar van het huurcontract is het echter niet meer mogelijk deze premie aan te vragen. 

Nederland

In Nederland worden er geen specifieke premies verstrekt die gericht zijn op woningrenovatie of -verbetering. Kosten die gemaakt worden bij het bestrijden van vochtproblemen en het herstellen van de schade aan een woning, worden dan ook vaak niet vergoed. Wanneer deze werkzaamheden echter bijdragen aan de energiebesparing, wordt het een ander verhaal.

Er kunnen in Nederland subsidies worden uitgekeerd wanneer je in de kosten loopt om je woning energiezuiniger te maken. Ook zijn er (gunstige) leningen die verstrekt worden. De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), is een subsidie gericht op het verduurzamen van een woning. Een goede isolatie draagt bij aan de energiebesparing en kan tevens toegepast worden bij renovatiewerkzaamheden ten gevolge van een vochtprobleem. Ook bij koudebruggen en gevelrenovatie kan het aanbrengen van een nieuwe ‘isolatie schil’ een duurzame oplossing zijn.

Naast de landelijke subsidies, zijn er ook lokale vergoedingen die worden verstrekt ter bevordering van duurzaam wonen en/of bouwen. De energiesubsisdiewijzer geeft een compleet overzicht van de subsidies waar je in jouw buurt aanspraak op kunt maken. Ook worden er goedkope leningen verstrekt en kun je in enkele gevallen btw terugvragen van de Belastingdienst.

Vergelijk GRATIS offertes

Vergelijk GRATIS en vrijblijvend verschillende offertes voor vochtbestrijding. Zo bespaar je tot wel 40% !

Ontvang GRATIS offertes