Schimmel in slaapkamer

Schimmelvorming in de slaapkamer is vaak het gevolg van een vochtprobleem in huis. De schimmel in een woning tast niet alleen de muren en het plafond aan, maar heeft mogelijk ook nadelige gevolgen voor de gezondheid. Omdat men gemiddeld 8 uur per nacht in de slaapkamer doorbrengt, is het belangrijk de schimmel te verwijderen. Om tevens nieuwe schimmelvorming te voorkomen, moet naast de schimmel ook de onderliggende oorzaak worden aangepakt.

Oorzaken

Schimmel gedijt goed in een vochtige omgeving en bij een warmere temperatuur. Wanneer muren of plafonds door een vochtprobleem veel water bevatten, vormen ze de ideale voedingsbodem voor deze micro-organismen. De aanwezige sporen in huis kunnen op deze vochtige plaatsen uitgroeien tot een schimmel.

Naast het verwijderen van de ontstane schimmel, is het belangrijk het vochtprobleem te bestrijden. Er zijn verschillende vochtproblemen die aan schimmelvorming in de slaapkamer ten grondslag kunnen liggen.

 • Slechte ventilatie: Tijdens het slapen kunnen we maar liefst 0,25 tot 2 liter vocht verliezen. Dit vocht maakt deel uit van het woonvocht; dit is het vocht dat in huis wordt geproduceerd. Ook tijdens het koken of douchen komt veel waterdamp vrij. Wanneer deze damp niet naar buiten wordt afgevoerd, heeft dit nadelige gevolgen voor het leefklimaat. Het vocht zal condens vormen op koudere oppervlakken en kan in muren en het plafond trekken. Tevens heeft het stijgen van de luchtvochtigheid nadelige gevolgen voor de gezondheid. Vooral in ruimtes zoals de slaapkamer, is het belangrijk dat er voldoende wordt geventileerd. Dit zorgt voor een afvoer van de gebruikte - vochtige - lucht en een aanvoer van verse lucht.
 • Doorslaand vocht: Een poreuze of beschadigde buitenmuur biedt niet altijd voldoende weerstand tegen neerslag. Regendoorslag is een vochtprobleem dat altijd een externe oorzaak heeft. Wanneer de poreuze poriën van de gevel het vocht van buitenaf opnemen, kan dit eenvoudig doorslaan naar de binnenmuren van een woning. Ook de muren in de slaapkamer kunnen dus aangetast worden door doorslaand vocht. Dit vochtprobleem kan naast vochtschade ook leiden tot schimmelvorming.
 • Opstijgend vocht: Opstijgend of optrekkend vocht is het gevolg van het ontbreken van een werkende waterkering. Deze waterkering dient om te voorkomen dat grondwater op kan trekken in de muren van een woning. Het ontbreken hiervan kan dan ook snel leiden tot een vochtprobleem. Wanneer het water de woning binnendringt, kunnen er vochtkringen en schimmelplekken ontstaan. De vochtschade ten gevolge van opstijgend vocht, is vooral zichtbaar aan de onderzijde van de muren. Wanneer een slaapkamer zich op de begande grond bevindt, kan er dan ook in deze ruimte schimmel ontstaan.
 • Lekkage: Wanneer er een afvoerbuis, waterleiding of dakgoot lek is, kan dit veel schade aanrichten aan de woning. Vaak worden lekkage past laat opgemerkt, waardoor er al veel vocht in het plafond of de muren is getrokken. Teven is de plek waar zich de schade bevindt, niet altijd de bron van de lekkage. Zo kan een gescheurde dakpan of lekke waterleiding leiden tot schimmelplekken en vochtkringen op de muren of het plafond van de slaapkamer.

Oplossingen

Om schimmelvorming een halt toe te roepen is het belangrijk de oorzaak aan te pakken. Wanneer je hebt achterhaald welk vochtprobleem ten grondslag ligt aan de vochtschade, kan een van de volgende methodes helpen de bron van het vocht in huis aan te pakken.

 • Ventilatiesysteem: Woonvocht of condensatievocht kan vaak eenvoudig worden bestreden, door de woning te voorzien van voldoende ventilatie. Wanneer de natuurlijke aan- en afvoer van lucht niet voldoende is om de hoge luchtvochtigheid tegen te gaan, kan een ventilatiesysteem helpen de lucht in huis automatisch te verversen. Er zijn verschillende vormen van mechanische ventilatiesystemen, die aangeduid worden met de letter B, C en D.
 • Nieuwe gevelbekleding: Is er sprake van schimmelvorming door regendoorslag? Dan is het van belang dat de gevel hersteld wordt. Dit kan gedaan worden door de muur te impregneren met een waterafstotende gel of vloeistof. Ook kunnen verouderde voegen gerepareerd worden. De meest effectieve methode om doorslaand vocht aan te pakken, is echter het opnieuw bekleden van de gevel. Zo kan het vocht van buitenaf niet langer de poreuze poriën van de buitenmuur binnendringen. Door het wegnemen van de bron van het vocht in de slaapkamer, wordt nieuwe schimmelvorming hier voorkomen.
 • Muurinjectie of onderkapping: Ligt de slaapkamer op de begane grond én is de vochtschade vooral zichtbaar aan de onderkant van de muren? Dan ontbreekt er waarschijnlijk een werkende waterkering. Om dit probleem te bestrijden wordt vaak gekozen de muur te injecteren of onderkappen. Het onderkappen van de muren is een arbeidsintensieve methode om opstijgend vocht te bestrijden. De woning wordt als het ware opgetild en voorzien van een fysiek vochtscherm. Muurinjectie is een veel eenvoudigere methode om dit vochtprobleem aan te pakken. Hierbij wordt er een vochtwerend product aangebracht in boorgaten in de muur. Er ontstaat dan een chemische waterkering, waardoor water niet langer in de muur optrekt. Hoewel het injecteren van de muren een stuk goedkoper en eenvoudiger is, moet dit na een aantal jaren weer herhaald worden. Onderkapping geeft vaak wel een levenslange garantie tegen opstijgend vocht.
 • Alternate Arrow Right
  Lekdichting: Als een lekkage schimmelvorming in de slaapkamer veroorzaakt, is het belangrijk dat het lek wordt opgespoord. Een professionele lekdetectie zorgt ervoor dat de oorsprong van de lekkage wordt achterhaald. Vervolgens kan het lek met hulp van lekdichting worden hersteld. Pas wanneer de lekkage is verholpen, kan ook de schimmel effectief worden aangepakt.

Mogelijke gevolgen van schimmel in slaapkamer

Een hoge luchtvochtigheid in de slaapkamer, kan nadelige gevolgen hebben. De zwarte schimmel die zich vaak op vochtige plaatsen ontwikkelt, brengt mogelijke gezondheidsrisico’s met zich mee. De lucht bevat veel schimmelsporen die bij inademing kunnen leiden tot allergische reacties en klachten aan de luchtwegen. Ook een verkoudheid en een benauwd gevoel zijn mogelijke symptomen van een hoge luchtvochtigheid en schimmelvorming in huis. Voor een optimaal leefklimaat is het dus cruciaal om zowel het vochtprobleem te bestrijden als de schimmel helemaal te verwijderen.

Hoe schimmel in slaapkamer verwijderen?

Het is mogelijk om zelf schimmel in de slaapkamer te bestrijden. Hiervoor kun je de muren en/of het plafond behandelen met een bestrijdingsmiddel. Er zijn zowel natuurlijke als chemische oplossingen waarmee je schimmelplekken kunt behandelen. Welk middel je kiest is afhankelijk van de ernst van de schimmel.

Het is belangrijk de schimmel altijd vochtig te verwijderen, omdat er bij de behandeling veel schadelijke schimmelsporen vrij kunnen komen. Ook is het dragen van beschermende kleding én goede ventilatie van groot belang wanneer je zelfstandig de muren of het plafond behandeld.

 • Azijnoplossing: Witte azijn is een natuurlijkvriendelijk bestrijdingsmiddel voor het verwijderen van zwarte schimmel. Het kan zowel verdund als onverdund op de schimmelplekken worden aangebracht, bijvoorbeeld met behulp van een plantenspuit. Een uur na het aanbrengen van de vloeistof, kan de schimmel met een borstel worden verwijderd. Wanneer de schimmel dan nog zichtbaar is, kan de behandeling herhaald worden.
 • Baking soda (zuiveringszout): Ook met een soda oplossing kan schimmel in de slaapkamer op een natuurvriendelijke wijze verwijderd worden. Met een oplossing van 6 gram soda in 1 liter water, kunnen de schimmelvlekken van de muur of het plafond worden geschrobd. 
 • Bleekoplossing: Hardnekkige schimmel in de slaapkamer kan effectief worden verwijderd met een oplossing van chloor in water. Met een plantenspuit of verstuiver kunnen schimmelplekken eenvoudig besprenkeld worden met deze chemische oplossing. Vervolgens moeten deze plekken goed uitdrogen, waarna de behandeling eventueel herhaald kan worden. In plaats van bleek kan ook ammoniak gebruikt worden. Beide oplossingen mogen echter nooit door elkaar gebruikt worden, omdat er dan een giftig gas kan ontstaan. Bij deze middelen is goede ventilatie dan ook heel belangrijk.
 • Professioneel anti-schimmel middel: Een professionele schimmelreiniger kan naast het bestrijden van schimmel, ook nieuwe schimmelvorming voorkomen. Bij het gebruik van deze middelen is het van belang de gebruiksaanwijzing aan te houden. Vaak zijn het zeer chemische middelen, wat wederom het belang duidelijk maakt van goede ventilatie en beschermende kleding.

Hoe kan je schimmel in slaapkamer voorkomen?

Om schimmelvorming in de slaapkamer te voorkomen, is het belangrijk regelmatig te ventileren. Het afvoeren van de vochtige lucht in huis helpt bij het verlagen van de luchtvochtigheid, waardoor vochtige muren kunnen drogen. Het openzetten van ramen en deuren kan al helpen bij het verversen van de lucht in de woning. Wanneer dit niet voldoende is, is een mechanisch ventilatiesysteem een goede optie om het vochtgehalte te verlagen. Ook een ontvochtiger kan helpen de luchtvochtigheid in huis terug te brengen naar een gezond niveau.

Daarnaast is het van groot belang om vochtproblemen tijdig aan te pakken. Wanneer opstijgend vocht of regendoorslag snel wordt bestreden, zal ook de vochtschade beperkt blijven. Ook schimmelvorming zal worden voorkomen, wanneer de muren en het plafond in de slaapkamer droog blijven.

Vergelijk GRATIS offertes

Vergelijk GRATIS en vrijblijvend verschillende offertes voor vochtbestrijding. Zo bespaar je tot wel 40% !

Ontvang GRATIS offertes