Vochtdetectie: werkwijze & advies

Om vochtschade een halt toe te roepen, is het belangrijk dat het juiste vochtprobleem achterhaald wordt. Alleen wanneer de oorzaak wordt bestreden, zal verdere vochtschade voorkomen worden. Op het oog is echter niet altijd duidelijk welk vochtprobleem er hieraan ten grondslag ligt. De beste methode om de bron van het probleem te achterhalen, is vochtdetectie.

Wat is vochtdetectie?

Vochtdetectie is een methode waarbij op professionele wijze de oorzaak van een vochtprobleem wordt achterhaald. Wanneer je vermoedt dat je een vochtprobleem in huis hebt, kan een diagnose door een vochtexpert hier uitsluitsel over bieden. Een vakman beschikt over de apparatuur en methodes om een accurate vochtmeting uit te voeren.

Door de juiste diagnose te stellen, kan het probleem effectief worden aangepakt.  

Waarom is vochtdetectie belangrijk?

Om een gezond leefklimaat te creëren is de luchtvochtigheid in huis van groot belang. Een te hoog vochtgehalte kan leiden tot vochtschade en gezondheidsproblemen.

Zwarte schimmel, die schadelijk is voor de gezondheid, gedijt namelijk goed in een vochtige omgeving. Voordat vochtschade hersteld wordt, is het belangrijk dat het onderliggende probleem wordt aangepakt. 

Het is echter niet altijd duidelijk waardoor vochtkringen of schimmelplekken worden veroorzaakt. Zowel lekkages, een gebrekkige waterkering en een poreuze buitenmuur kunnen vochtschade tot gevolg hebben.

Het injecteren van een muur tegen opstijgend vocht is zinloos, als blijkt dat de vochtige muur veroorzaakt wordt door een lekke waterleiding. Vochtdetectie is dan ook een goede manier om op objectieve wijze de juiste diagnose te stellen. Pas als je precies weet waar het vocht vandaan komt, kan het probleem doeltreffend worden bestreden.

Wanneer vochtdetectie laten doen?

Als je last hebt van vochtproblemen in huis, waarvan de oorzaak onbekend is, is het verstandig een vochtdetectie uit te laten voeren. Schimmelplekken op de muren kunnen het gevolg zijn van een verscheidenheid aan vochtproblemen.

Om voorgoed van deze schimmel af te zijn, moet het probleem bij de wortel worden aangepakt. Een vochtbestrijding expert kijkt niet alleen naar de bron van het probleem, maar kan ook vaststellen hoe vochtig de muren zijn én wat de precieze omvang van de schade is.

Door de juiste diagnose te stellen, wordt ook duidelijk wat de beste bestrijdingsmethode is voor het vochtprobleem.

Hoe gebeurt vochtdetectie?

Een vakspecialist heeft de professionele apparatuur om het vochtgehalte in de muren te bepalen. Zo kan er op objectieve wijze worden vastgesteld welk probleem er ten grondslag ligt aan de hoge luchtvochtigheid en eventuele vochtschade in huis. Een van de meest betrouwbare methodes om het vochtgehalte te meten, is de calciumcarbide test.

Calciumcarbide test

De oorzaak van een vochtprobleem kan vastgesteld worden door middel van een calciumcarbide test. Bij deze test worden er boorstalen afgenomen; er wordt een gat geboord in de vochtige muur, waarna het boorgruis wordt opgevangen. Het gruis wordt vervolgens gemengd met calciumcarbide. Door het product van deze reactie te analyseren, wordt duidelijk tot welke diepte het vocht in de muur aanwezig is. Ook geeft de test duidelijkheid over de concentratie hygroscopische zouten, die in de muur aanwezig zijn. De resultaten van deze vochtdetectie maken duidelijk wat de juiste behandeling is voor het probleem.

Vochtmeters

Een vochtmeter is een apparaat dat het vochtgehalte in bepaalde materialen of ruimtes kan meten. Het apparaat wordt onder andere gebruikt door professionals in de bouwsector, waaronder architecten en schilders. Er zijn verschillende soorten vochtmeters:

  • Hygrometer: Hygrometers zijn specifiek gericht zijn op het meten van de luchtvochtigheid in een ruimte. Wanneer de luchtvochtigheid hoog is, is er waarschijnlijk sprake van een vochtprobleem. Een hygrometer geeft echter geen uitsluitsel over de oorzaak van het probleem.
  • Vochtmeter met pinnen: Een protimeter is een vochtmeter die juist de relatieve luchtvochtigheid van bepaald bouwmaterialen kan meten, zoals beton of hout. Deze vochtmeter werkt door middel van twee pinnetjes die in de muur kunnen worden gestoken. Door de elektrische weerstand tussen de twee pinnen te meten, kan het apparaat achterhalen hoeveel vocht er in de muur aanwezig is.
  • Vochtmeting zonder pinnen: Pinloze vochtmeters met een scan-modus kunnen het vochtgehalte in een muur meten door deze - op een vooraf bepaalde diepte - te 'scannen'. Het apparaat werkt door middel van microgolven. De meting vindt plaats binnen enkele seconden, door de sensor tegen het doel oppervlak te plaatsen.

Hoewel vochtmeters het mogelijk maken zelfstandig een vochtdetectie uit te voeren, zijn de metingen een stuk minder betrouwbaar dan het uitvoeren van een calciumcarbide test.

Hoeveel kost vochtdetectie?

Het laten uitvoeren van een vochtdetectie door middel van een calciumcarbide test kost gemiddeld tussen de 50 en 125 euro. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal muren dat onderzocht wordt op vochtproblemen.

Over het algemeen betaal je voor een complete vochtdiagnose 125 tot 300 euro. Wanneer je het bedrijf dat de vochtdetectie uitvoert tevens inschakelt om het probleem te bestrijden, is vochtdetectie in veel gevallen gratis.

Wat is overbrugging?

Vochtproblemen die zichtbaar worden op de onderzijde van de muren, zijn vaak het gevolg van opstijgend vocht. Dit probleem wordt veroorzaakt door het ontbreken van een werkende waterkering. Toch kan er ook met een werkende waterkering vocht aan de onderkant van de muur zichtbaar zijn; in dit geval is er vaak sprake van overbrugging. 

Overbrugging wordt veroorzaakt doordat pleisterwerk zich tot onder het niveau van de waterkering bevindt. De stuclaag vormt een zogenaamde brug over de waterkering. Het pleisterwerk kan zo eenvoudig het grond- of lekwater absorberen, waardoor de muur alsnog vochtig kan worden.

Omdat zowel bij opstijgend vocht als bij overbrugging de vochtschade zichtbaar is onderaan de muren, is er op het oog niet altijd duidelijk met welk vochtprobleem je te maken hebt.

Vochtdetectie is dan ook de manier om uitsluitsel te krijgen over de oorzaak van dit probleem. Er is sprake van overbrugging wanneer de muur alleen aan de oppervlakte vochtig is. Zijn de stenen echter tot in de kern vochtig? Dan is de kans groot dat er een functionerende waterkering ontbreekt.

Wat zijn de mogelijke diagnoses van vochtdetectie?

Naast het ontbreken van een waterkering (opstijgend vocht) en overbrugging, zijn er een aantal andere vochtproblemen die door een vochtdetectie vastgesteld kunnen worden.

Vocht in schoorsteen

De schoorsteen kan een bron zijn van verschillende vochtproblemen. Door de constante opwarming en afkoeling, zijn de wanden van een schoorsteen gevoelig voor beschadigingen, zoals scheurtjes. Een poreuze of beschadigde muur kan doorslaand vocht tot gevolg hebben.

Tevens kan er condensatievocht in de schoorsteen voorkomen, bijvoorbeeld wanneer een oude ketel is ingeruild voor een nieuwe verwarmingsinstallatie. De rookgassen die de nieuwe cv-ketel uitstoot, hebben een lagere temperatuur dan de oudere ketels. Deze gassen zullen dan ook sneller afkoelen in een schoorsteen, met (vroegtijdige) condensatie tot gevolg.

Ook een lekkage kan zijn oorsprong vinden in een schoorsteen. De verscheidenheid aan mogelijke vochtproblemen die veroorzaakt worden door de schoorsteen, maakt het belang van vochtdetectie duidelijk. Afhankelijk van de oorzaak; doorslaand vocht, een lekkage of condensatievocht, kan er een passende oplossing worden gevonden.

Vocht door lek

Is je waterverbruik zonder aanduidbare reden enorm gestegen? Dan kan je te maken hebben met een lek in huis. Een lekkage kan op verschillende plekken in huis voorkomen. Een lekke waterleiding, afvoerbuis of dakgoot zijn enkele mogelijke oorzaken van dit vochtprobleem. 

Bij problemen in de regio van het dak is het belangrijk om eerst na te gaan of er geen asbest op het dak is gebruikt.

De plek waar zich de vochtschade bevindt, is niet altijd de bron van de lekkage. Naast vochtdetectie kan lekdetectie in dit geval uitkomst bieden. Om de schade te beperken, is het belangrijk het lek zo snel mogelijk op te (laten) sporen en te dichten.

Bouwvocht

Bouwvocht ontstaat vaak tijdens de constructie van een woning. Bij de bouw van een huis wordt er dan ook veel vocht gebruikt. Als dit vocht niet zijn weg naar buiten vindt, kan het in de muren of meubels trekken, met vochtschade tot gevolg. Het is een probleem dat eenvoudig aan te pakken is, mits je er op tijd bij bent. Om bouwvocht aan te pakken moet de ruimte simpelweg voldoende tijd krijgen om uit te drogen. Ventilatie en een bouwdroger kunnen hier een handje bij helpen. Lees meer over bouwvocht.

Inslaande regen

Hevige neerslag kan doorslaand vocht tot gevolg hebben. Poreuze gevels kunnen in dit geval de grote hoeveelheid neerslag niet aan; het water wordt door de poriën van de buitenmuur opgenomen en slaat door naar de binnenmuren. Dit vochtprobleem staat ook wel bekend als regendoorslag. Om dit probleem te bestrijden wordt de gevel waterafstotend gemaakt. Dit kan door de muren te impregneren, waterafstotende verf te gebruiken of door de woning te voorzien van nieuwe gevelbekleding.

Condensatievocht

Hoe beter een woning geïsoleerd is, des te belangrijker het wordt om goed te ventileren. Een van de meest voorkomende vochtproblemen wordt dan ook veroorzaakt door gebrek aan ventilatie. Door een vochtdetectie te laten uitvoeren, kun je achterhalen of de vochtschade veroorzaakt wordt door condensatievocht.

Wil je in dit geval zelf de diagnose stellen? Dan kan het helpen de muur te voorzien van een stuk aluminiumfolie. Wanneer, na een paar dagen, de binnenzijde van de folie vochtig is, is dit hoogstwaarschijnlijk condensatievocht. Zit er juist vocht aan de achterkant van de folie, dan is de kans groot dat er sprake is van doorslaand vocht. Deze doe-het-zelf methode is echter nooit 100% betrouwbaar. Daarvoor kun je het best een vochtdiagnose laten uitvoeren door een professional. 

Oplossing voor vochtproblemen

Vochtkringen en schimmelvorming in huis, zijn symptomen van een vochtprobleem. Toch maakt de plek waar zich de vochtschade bevindt, niet altijd duidelijk met welk vochtprobleem je te maken hebt. Om vochtschade definitief een halt toe te roepen, is het belangrijk dat de oorzaak wordt achterhaald. Vochtdetectie is de manier om het precieze probleem aan het licht te brengen. Hierdoor kan tevens de juiste bestrijdingsmethode worden ingezet.

Je kunt zelf misschien een inschatting maken van het vochtprobleem of door middel van kostbare vochtmeters vaststellen tot welke diepte het vocht in de muur aanwezig is. Het laten uitvoeren van een vochtdetectie is echter de enige manier die je 100% garantie geeft dat de juiste diagnose wordt gesteld. De calciumcarbide test wordt dan ook als de betrouwbaarste methode van vochtdetectie gezien. Om de gevolgen en de kosten van vochtproblemen te beperken, kun je dan ook het best een vakman inschakelen.

Vergelijk GRATIS offertes

Vergelijk GRATIS en vrijblijvend verschillende offertes voor vochtbestrijding. Zo bespaar je tot wel 40% !

Ontvang GRATIS offertes