​​​​Vochtige kelder

Vochtige kelders zijn een veelvoorkomend probleem. Niet alleen in de kelder zelf kan het vocht schade aanrichten, ook de woning en het leefklimaat kunnen problemen ondervinden door een vochtige bergruimte. Naast schimmels, vochtplekken en een hoge luchtvochtigheid, kan water in de kelder zelfs leiden tot schade aan de constructie van een gebouw. Het is dus belangrijk dit probleem niet te onderschatten. Om een vochtige kelder effectief te behandelen, is het dan ook belangrijk de oorzaak aan te pakken.

1. Oorzaak vinden

De juiste bestrijding van vocht in de kelder, is afhankelijk van het probleem dat ten grondslag ligt. Vocht kan namelijk op verschillende manieren de kelder binnenkomen. Ook een slechte afvoer van het aanwezige water, veroorzaakt mogelijke vochtvorming.

1.1 Condensvocht

Een van de meest voorkomende problemen, wordt veelal veroorzaakt door gebrek aan ventilatie. Condensatievocht is een vochtprobleem, dat we ook regelmatig terugzien in een woning zelf. Ook veel kelders hebben last van de slechte aan- en afvoer van lucht. De lucht zal in de kelder snel afkoelen, waardoor zich condens vormt op de muren en ramen. Wanneer er vaak sprake is van condensatievocht, kan dit uiteindelijk leiden tot schimmelvorming in de kelder, ongedierte en stank.

1.2 Slechte drainage

Wanneer er, door bijvoorbeeld de druk van het grondwater, regelmatig water in de kelder komt te staan, kan dit vaak eenvoudig worden opgelost door kelderdrainage. Ook condensatievocht kan in veel gevallen worden bestreden met behulp van drainage. Wordt het water echter onvoldoende afgevoerd, dan zal het vochtgehalte in de kelder blijven stijgen. In dit geval moet het drainagesysteem worden hersteld of vervangen, om vochtschade te voorkomen.

1.3 Grondvocht & hevige neerslag

Kelders zijn ruimtes die zich vaak (gedeeltelijk) onder het maaiveld bevinden. Wanneer het grondwaterpeil stijgt, kan door de druk van het grondwater het vocht de poreuze keldermuren infiltreren. Naast het doorslaande grondvocht, kan ook opstijgend vocht in deze ruimtes voorkomen. Dit vochtprobleem wordt veroorzaakt door het ontbreken van een functionerende waterkering. Het grondvocht trekt eenvoudig op in de wanden van de kelder, met schimmelvorming en vochtschade tot gevolg.

Naast het stijgen van het grondwaterpeil door hevige neerslag, kunnen de buien meerdere vochtproblemen in de kelder veroorzaken. Wanneer het langdurig regent kan dit namelijk problemen met de riolering opleveren. Door rioolbuizen die de hevige neerslag niet kunnen verwerken, kan een kelder onder water komen te staan. Vooral bij oudere huizen kan er sprake zijn van dit vochtprobleem. Ook wanneer een riool- of afvoerbuis defect is, kan er vocht in de kelder terechtkomen.

1.4 Scheuren en beschadiging

Poreuze muren zijn minder bestand tegen vocht en neerslag. Vooral oudere woningen hebben vaak last van infiltrerend regenwater. Wanneer er scheuren en/of gaten in de keldermuur zitten, is deze extra gevoelig voor doorslaand vocht. Grondvocht kan zo relatief eenvoudig de poreuze wanden van de kelder binnendringen. Vooral wanneer de ruimte onder het maaiveld ligt, kan de druk van het grondwater zodanig hoog zijn, dat de muren niet langer het vocht van buitenaf kunnen weren.

1.5 Kim lekkage

De kim is de plek waar de muur en vloer van een kelder samenkomen. Dit is vaak een zwakke plek in de kelder waar lekkages regelmatig voorkomen. Wanneer deze aansluiting niet volledig waterdicht is, kan grondvocht eenvoudig in de kelder terechtkomen. Er zijn verschillende methodes om deze lekkage te verhelpen. Vaak wordt gekozen voor randdrainage of wordt de kimnaad gerepareerd.

2. Oplossing

Er zijn verschillende methodes waarmee de bergruimte waterdicht kan worden gemaakt. De juiste behandeling is afhankelijk van het probleem dat het vocht in de kelder heeft veroorzaakt. Wordt doorslaand vocht, optrekkend vocht of de lekkage effectief aangepakt, dan blijven ook de gevolgen van het vochtprobleem beperkt.  

2.1 Kelderdichting of kelderafdichting

De traditionele methode van kelderdichting wordt ook wel ‘bekuiping’ genoemd. Bij deze methode worden de wanden en de vloer van deze ruimte, voorzien van een cementlaag. Voordat deze waterdichte laag wordt aangebracht, worden scheuren en gaten hersteld en wordt de muur egaal gemaakt. Zo vormt het de perfecte onderlaag voor het aanbrengen van de waterdichte cementering. Bij deze methode wordt vaak ook de kimnaad aangepakt. Door ook deze zwakke plek te verstevigen, worden meerdere oorzaken van een vochtige kelder aangepakt. Bekuiping voorkomt dat grondvocht kan doorslaan en bestrijdt tevens kimnaad lekkages.

2.2 Kelderdrainage

Het aanleggen van drainage in de kelder, zorgt ervoor dat het overtollige vocht eenvoudig kan worden afgevoerd. Deze methode wordt vaak toegepast wanneer bekuiping niet voldoende weerstand biedt tegen de druk van het grondvocht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende vormen van drainage:

  • Randdrainage: Bij randdrainage wordt het vocht dat via de kimnaad de kelder binnenkomt, met behulp van een soort goot afgevoerd. Tussen de wand en vloer wordt met waterdicht cement een afvoersysteem gecreëerd, wat het water opvangt. Het vocht wordt vervolgens, via deze goot onderaan de kelderwand, afgevoerd.
  • Vloerdrainage: Wanneer water via de vloer de kelder infiltreert, is randdrainage niet voldoende om het vochtprobleem tegen te gaan. In dit geval wordt er vaak voor vloerdrainage gekozen. Hierbij wordt de keldervloer voorzien van een noppenfolie, waarop een nieuwe vloerplaat wordt geplaatst. Deze noppenfolie bestaat uit een membraan met kanaaltjes, waarmee het vocht opgevangen wordt en naar een put wordt afgevoerd. Vervolgens wordt het water  vanuit deze verzamelput naar een afvoerkanaal geleid.
  • check
    Wanddrainage: Vocht in de muren van de kelder kan afgevoerd worden door middel van wanddrainage. Hierbij worden de muren voorzien van een noppenmembraan met afvoerkanalen waar vervolgens een nieuwe wand tegenaan wordt geplaatst. Het is bij deze methode echter noodzakelijk om ook vloerdrainage uit te voeren; het vocht kan namelijk ook via de wand in de keldervloer terechtkomen. Bij deze drainagemethode wordt de kelder dan ook voorzien van een nieuwe muur én vloer. Het systeem wordt daarom ook wel 'box-in-box' genoemd.

2.3 Muren injecteren

Door de muren te injecteren, kan opstijgend vocht bestreden worden. Bij deze methode wordt een vochtwerend product in gaten in de muur van de kelder gespoten. Hierdoor ontstaat er een chemische waterkering, waardoor grondwater niet langer de kans krijgt in de muren op te trekken.

3. Vochtige kelder droog maken en houden

Ook wanneer het vochtprobleem is verholpen, kan er nog vocht in de kelder komen. De ruimte ligt vaak gedeeltelijk onder de grond en er vindt weinig aan- en afvoer van lucht plaats. Het gebrek aan ventilatie kan zorgen voor condensatievocht, dat weer kan leiden tot schimmel of ongedierte. Het is dus belangrijk om preventieve maatregelen te nemen, zodat de luchtvochtigheid in de kelder op een gezond niveau blijft.

Een ventilatiesysteem is een goede oplossing tegen condensatievocht. Er zijn verschillende soorten ventilatiesystemen, waaronder balansventilatie. Bij dit systeem wordt zowel de aan- als afvoer van lucht mechanisch geregeld. Het is dan ook het optimale ventilatiesysteem voor het verversen van de lucht in bergruimtes.

Daarnaast kan ook gekozen voor het inzetten van een (draagbare) ontvochtiger, om de luchtvochtigheid in de kelder naar een gezond niveau te brengen.

4. Prijs kelder droogmaken

De kosten voor het droogmaken van de kelder van een woning zijn afhankelijk van verschillende factoren. Naast de oorzaak van het vochtprobleem, heeft ook de grootte van de ruimte invloed op de totale prijs. Zowel kelderbekuiping als drainage kunnen van enkele duizenden euro’s oplopen tot een totale kostprijs van €10.000,-. Het injecteren van de muren kost gemiddeld €100,- tot €150,- per meter. Om vocht in de kelder effectief aan te pakken kun je het best een professional inschakelen. Zo heb je de garantie dat de kelderdichting op de juiste manier wordt uitgevoerd.

Vergelijk GRATIS offertes

Vergelijk GRATIS en vrijblijvend verschillende offertes voor vochtbestrijding. Zo bespaar je tot wel 40% !

Ontvang GRATIS offertes