Water in de kelder

water in de kelder

Water in de kelder is een probleem dat regelmatig voorkomt. De ruimte bevindt zich vaak deels onder de grond, waardoor grondwater eenvoudig de keldermuren kan infiltreren. Vooral tijdens de wintermaanden, wanneer het grondwater stijgt, zijn er veel kelders die onder water komen te staan. Hevige regenval kan leiden tot problemen wanneer de kelder niet geheel waterdicht is.

Het is belangrijk dit vochtprobleem tijdig aan te pakken, omdat de kelder de stabiliteit van de woning beïnvloedt. Vocht kan de keldermuren aantasten, waardoor ze hun stevigheid verliezen. Om het probleem effectief op te kunnen lossen, moet eerst de juiste oorzaak worden achterhaald.

Oorzaak 1: Lekkage

In afgesloten ruimtes, zoals een kelder, is door gebrek aan ventilatie de luchtvochtigheid vaak hoog. Hierdoor kunnen leidingen gaan roesten, waardoor ze vatbaarder zijn voor scheuren. Een lekkage is dan ook een van de oorzaken van vocht in de kelder. Het kan een lek betreffen aan een waterleiding of afvoerbuis, maar ook door een defecte riolering kan er een vochtprobleem in de kelder ontstaan. Door bodemverzakking kunnen deze buizen namelijk afbreken, waardoor water rechtstreeks in de kelder terechtkomt.

Oplossing: Lekdetectie en lekdichting

Het is niet altijd eenvoudig om te achterhalen of het vochtprobleem in de kelder het gevolg is van een lekkage. De bron van een lekkage is vaak niet met het blote oog zichtbaar. Leidingen kunnen zich achter de muren of onder de keldervloer bevinden. Ook kan water in de kelder afkomstig zijn van een vochtprobleem dat ontstaan is in de woning.

  • Lekdetectie: Wanneer je vermoedt dat je een lekkage hebt, is lekdetectie een goede oplossing. Vakspecialisten kunnen met professioneel apparatuur achterhalen of er inderdaad sprake is van een lekkage. Ook kunnen ze de bron van het lek opsporen, bijvoorbeeld door ultrasone detectie, of door gebruik te maken van een hygrometer.
  • Lekdichting: Is de bron van de lekkage achterhaald? Dan kan een professional advies geven over de juiste vervolgbehandeling. In enkele gevallen moeten hiervoor muren worden afgebroken. De juiste methode van lekdichting kan eveneens door de vakspecialist worden bepaald. De adviezen van de professional kunnen weer doorgegeven worden aan een loodgieter, zodat de lekkage efficiënt kan worden verholpen.

In ieder geval, is het belangrijk om het lek zo snel en goed mogelijk te verhelpen. Als het lek het gevolg is van een verstopping, dan doe je best beroep op professionele ontstoppingsdiensten van een ontstoppingsbedrijf.

Oorzaak 2: Hevige regen & grondvocht

Hevige neerslag kan ervoor zorgen dat het grondwaterpeil stijgt. Wanneer het grondwater hoog staat en niet kan worden afgevoerd, levert het vaak problemen op. Vooral bij ruimtes die zich gedeeltelijk onder het maaiveld bevinden, kan het leiden tot wateroverlast en vochtschade. Langdurige neerslag kan onder andere zorgen voor problemen met de riolering. Rioolbuizen lopen vol en kunnen de grote hoeveelheid vocht niet verwerken. Hierdoor komen kelders onder water te staan.

Een verstopte afvoerleiding of kapotte rioolbuis kan tevens leiden tot water in de kelder. Daarnaast kunnen poreuze keldermuren ervoor zorgen dat het grondvocht eenvoudig de muren infiltreert. Wanneer het grondwaterpeil stijgt, kan het vocht door scheuren in de muur de kelder binnenkomen. Ook optrekkend vocht is een probleem dat regelmatig voorkomt in de kruipruimte van een woning. In dit geval ontbreekt er vaak een functionerende vochtkering in de keldermuren, waardoor grondvocht in de muren trekt. 

Er zijn verschillende oplossingen om de kelder waterdicht te maken.

Oplossing: Kelderdichting via bekuiping

Bekuiping is de traditionele manier van kelderdichting. De muur (en eventueel de vloer) van de kelder wordt bij deze methode voorzien van een waterdichte cementlaag. Voorafgaand aan de waterdichte laag, wordt de muur voorbehandeld. Scheuren en gaten worden gedicht, zodat het de perfecte onderlaag vormt voor de waterdichte cementering.

Een traditionele kelderdichting is een goede oplossing, mits de kelder zich bevindt op een stabiele ondergrond. Is dit niet het geval dan kunnen de keldermuren alsnog scheuren of barsten oplopen, met vochtschade tot gevolg. Veel oudere keldervloeren liggen op een zavelbed. Dit is een ondergrond die voornamelijk uit zanddeeltjes bestaat; het biedt dus weinig stabiliteit voor het effectief uitvoeren van een bekuiping. Ook is een gewone kelderdichting geen (preventieve) oplossing tegen condensatievocht. Goede ventilatie is hiervoor noodzakelijk.

Oplossing: Kelderdrainage

De traditionele kelderdichting biedt niet altijd de meest effectieve oplossing. Wanneer de druk van het grondwater te hoog is, kan kelderdrainage worden toegepast om het teveel aan water af te voeren. Bij drainage wordt het grondvocht afgevoerd via een buizenstelsel. De wand en/of vloer wordt voorzien van een noppenmembraan, dat het vocht naar een afvoerkanaal leidt. Er zijn verschillende vormen van drainage: randdrainage, vloerdrainage en wanddrainage. Wanddrainage wordt altijd samen met vloerdrainage uitgevoerd. Omdat de kelder wordt voorzien van een nieuwe wand én vloer, wordt dit het box in box-systeem genoemd. Dit is de meest complete vorm van drainage en biedt dan ook een goede oplossing tegen vocht in de kelder.

Oplossing: Muren injecteren

Het injecteren van de muren is een goede oplossing tegen opstijgend vocht. De muren worden voorzien van een chemische waterkering, waardoor vocht geen kans meer krijgt de (kelder)muren te infiltreren. Bij muurinjectie worden er gaten in de muren geboord, waarna deze gevuld worden met een vochtwerend middel. De waterkering zorgt ervoor dat het grondvocht niet meer op kan trekken in de keldermuren. Vochtschade ten gevolge van optrekkend vocht, wordt hierdoor dan ook voorkomen.

Veelgestelde vragen

Moet je ook bij een beetje water in de kelder stappen ondernemen?

Kan er water in de kelder komen door buren?

Is water in de kelder gevaarlijk of schadelijk?

Als ik een huis koop met water in de kelder, hoeveel kost een oplossing?

Waarom snel aanpakken?

Vergelijk GRATIS offertes

Vergelijk GRATIS en vrijblijvend verschillende offertes voor vochtbestrijding. Zo bespaar je tot wel 40% !

Ontvang GRATIS offertes